Vraag & antwoord

 • Wanneer heeft u het voorlopige energielabel ontvangen?

  Vanaf 1 januari 2015 ontvingen 5 miljoen huiseigenaren een brief met het voorlopige energielabel van het ministerie van BZK. Dit moet worden gezien als een indicatie van de energielabelklasse op basis van de bij de overheid reeds bekende gegevens over het pand. Deze indicatie volstaat niet op het moment van overdracht, daarvoor moet een woningeigenaar zelf online een definitief energielabel opstellen.

 • Welke woninggegevens zijn nodig om het energielabel te kunnen bepalen?

  Bij het aanvragen van een definitief energielabel wordt geregistreerd in hoeverre de volgende energetische maatregelen zijn genomen:

  • Type glas leefruimte
  • Type glas slaapruimte
  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Verwarming
  • Aparte warmwater voorziening
  • Ventilatie
  • Zonnepanelen
  • Zonneboiler
 • Is het energielabel verplicht voor alle gebouwen?

  Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van de volgende gebouwen:
  – gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen
  – beschermde monumenten
  – gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten
  – gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden
  – gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt
  – voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik
  – alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

 • Waar kunt u uw energielabel opzoeken?

  Iedereen in Nederland kan het energielabel opzoeken op www.zoekuwenergielabel.nl.

 • Mag de notaris een akte opstellen als een woningverkoper geen definitief energielabel kan overleggen?

  Ja. Het energielabel is een wettelijke verplichting van de woningeigenaar/verkoper en deze is in overtreding als hij/zij besluit geen definitief energielabel aan te leveren. Omdat de plicht bij de verkoper ligt, mag de notaris de overdracht wel afhandelen. De zorgplicht brengt echter mee, dat de notaris de verkoper dient te wijzen op de mogelijke financiƫle consequenties (boete). Het ontbreken van een definitief energielabel is dus geen reden voor dienstweigering.

 • Hoe lang zijn oude energielabels nog geldig?

  Het energielabel dat voor 2015 is opgesteld is, evenals het nieuwe energielabel, 10 jaar geldig (vanaf opnamedatum).

 • Is het voorlopige energielabel afdoende bij de verkoop van een woning?

  Nee, het voorlopige energielabel is een schatting op basis van openbare gegevens over de Nederlandse woningvoorraad. De woningeigenaar moet de schatting controleren en aanpassen. Vervolgens volgt er een controle op afstand door een erkend deskundige. Pas dan kan het definitieve energielabel worden vastgesteld.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een toegekend energielabel voor mijn woning?

  Wanneer u het niet eens bent met het toegekende energielabel voor uw woning kunt u terecht bij de RvO.